Verten og medverten kan senke hendene fra deltakerlisten på enheten for å holde oversikt over deltakere som fortsatt har spørsmål. Bare verten og medverten har disse kontrollene. Å senke løftede hender er tilgjengelig i møter der mulighet for å rekke opp hånden er tilgjengelig.


Å senke løftede hender støttes ikke i romstøttede møter og 1:1-samtaler.

Åpne deltakerlisten, velg personen og trykk på Nedre hånd.

Hvis du vil senke alle hender, åpner du deltakerlisten og velger Mer Og trykk på Senk alle hender.