Hostitel a spoluhostitel mohou snížit ruce ze seznamu účastníků na zařízení, aby sledovali účastníky, kteří mají stále otázky. Tuto kontrolu má pouze hostitel a spoluhostitel. Spouštění zdvižených rukou je k dispozici na schůzkách, kde je k dispozici možnost zvedání ruky.


Spouštění zdvižených rukou není podporováno u schůzek s podporou prostoru a hovorů 1:1.

Chcete-li snížit ruku od jednoho účastníka, přejděte do seznamu účastníků, vyberte osobu a klepněte na Dolní ruka .Pokud chcete snížit počet všech kombinací, přejděte do seznamu účastníků, vyberte Další (...) a klepněte na Snížit všechny handy .