Можете да търсите, преглеждате и повиквате номера в указателя. Типът на търсенето, което можете да използвате, зависи от метода, използван от администратора за настройване на директорията.

1

Указател за пресата .

2

Извършете едно от следните действия:

  • Превъртете надолу, за да маркирате запис.
  • Натиснете търсене, въведете цялото или част от собственото име на потребителя, след което натиснете търсене.
3

(По избор) Натиснете Линия и изберете ред, на който да се обадите.

4

Натиснете Избиране.