Можете да търсите, преглеждате и повиквате номера в указателя. Типът на търсенето, което можете да използвате, зависи от метода, използван от администратора за настройване на директорията и достъпността на поддиректорите. Например можете да виждате директорията Всички за всички хора в организацията и отделни въвеждания за вашия отдел.

1

Натиснете Директория .

2

Извършете едно от следните действия:

  • Превъртете надолу, за да маркирате запис.
  • Натиснете Търсене, изберете директория, въведете цялото или част от собственото име на потребителя, след което натиснете търсене.
3

(По избор) Натиснете Line и изберете ред, който да се обадите.

4

Натиснете Избиране.