Du kan søke etter, vise og ringe et nummer i katalogen. Søketypen du kan bruke, er avhengig av hvilken metode administratoren brukte for å angi katalogen og tilgjengeligheten til underkataloger. Du kan for eksempel se en Alle-katalog for alle personene i organisasjonen din, og en egen oppføring for din avdeling.

1

Trykk på katalog .

2

Gjør ett av følgende:

  • Rull nedover for å merke en oppføring.
  • Trykk på Søk, velg en katalog, skriv inn hele eller deler av fornavnet til brukeren, og trykk på Søk.
3

Eventuelle Trykk på linje og velg en linje å ringe på.

4

Trykk på Velg.