Môžete vyhľadať, zobraziť a volať číslo z adresára. Typ vyhľadávania, ktorý môžete použiť, závisí od toho, ako váš správca nastavil adresár.

1

Adresár pre tlač .

2

Vykonajte jednu z nasledujúcich činností:

  • Posuňte sa nadol a zvýraznite niektorú položku.
  • Stlačte tlačidlo Hľadať, zadajte celé krstné meno používateľa alebo jeho časť a stlačte tlačidlo Hľadať.
3

(Voliteľné) Stlačte tlačidlo Linka a vyberte linku, na ktorú chcete zavolať.

4

Vyberte položku Vybrať.