Du kan söka bland, visa och ringa nummer i katalogen. Den typ av sökning som du kan använda beror på vilken metod administratören använde för att konfigurera katalogen.

1

Tryck på Katalog .

2

Gör något av detta:

  • Rulla nedåt för att markera en post.
  • Tryck på Sök, ange hela eller en del av användarens förnamn och tryck på Sök.
3

(valfritt) Tryck på Linje och välj en linje att ringa på.

4

Tryck på Välj.