באפשרותך לחפש, להציג ולהתקשר למספר בספריה. סוג החיפוש שניתן להשתמש בו תלוי בשיטה שבה מנהל המערכת השתמש כדי להגדיר את הספריה ואת הזמינות של ספריות המשנה. לדוגמה, ייתכן שתראה את כל הספריות עבור כל האנשים שהארגון שלך וכניסה נפרדת עבור המחלקה שלך.

1

הקש על מדריך .

2

בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • גלול למטה כדי לסמן את הערך.
  • לחץ על חיפוש , בחר ספריה, הזן חלק או את כל השם הפרטי של המשתמש ולחץ על search (חיפוש).
3

אופציונלי לחץ על קו ולאחר מכן בחר קו לשיחה.

4

לחץ על בחר.