באפשרותך לחפש, להציג ולהתקשר למספר בספרייה. סוג החיפוש שבו באפשרותך להשתמש תלוי בשיטה שבה השתמש מנהל המערכת כדי להגדיר את הספריה.

1

ספריית עיתונאים .

2

בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • גלול מטה כדי לסמן ערך.
  • לחץ על חיפוש, הזן חלק או את כל השם הפרטי של המשתמש והקש חיפוש.
3

(אופציונלי) לחץ על קו ובחר קו להתקשרות.

4

לחץ על בחר.