Čísla v seznamu můžete vyhledávat, zobrazovat a volat. Dostupný typ hledání, který můžete použít, závisí na způsobu, jakým správce nastavil adresář a dostupnost podadresářů. Může se například zobrazovat adresář Všechny obsahující všechny osoby ve vaší organizaci a samostatná položka pro vaše oddělení.

1

Stiskněte tlačítko Adresář .

2

Proveďte jeden z těchto úkonů:

  • Posuňte se dolů a označte položku.
  • Stiskněte tlačítko Hledat, vyberte adresář, zadejte část křestního jméno uživatele (nebo celé jméno) a stiskněte tlačítko Hledat.
3

(Nepovinné) Stiskněte tlačítko Linka a vyberte linku pro volání.

4

Stiskněte tlačítko Vybrat.