Numery z książki telefonicznej można wyszukiwać, wyświetlać i wybierać. Rodzaj wyszukiwania, jakie można stosować, zależy od metody, którą posłużył się administrator do skonfigurowania książki adresowej i dostępności podrzędnych książek adresowych. Może to być na przykład książka adresowa Wszyscy dla wszystkich osób w organizacji oraz osobna pozycja dla danego działu.

1

Nacisnąć przycisk Książka telefoniczna .

2

Wykonać jedną z poniższych czynności:

  • Przewinąć w dół, aby podświetlić pozycję.
  • Nacisnąć przycisk Szukaj, wybrać książkę adresową, wpisać fragment lub całość imienia użytkownika i nacisnąć przycisk Szukaj.
3

Nacisnąćj przycisk Linia i wybrać linię, aby zadzwonić.

4

Naciśnij przycisk Wybierz.