Преди да започнете

Обхватът на един номер (офис навсякъде) трябва да бъде настройвам за вашето местоположение от вашия администратор.

1

Отидете https://settings.webex.com на и изберете Webex Calling.

2

От Обаждане до потребителския портал , отидете на Настройки за разговори .

3

Отидете на Обхват на един номер (офис навсякъде) раздел и включете превключвателя.

4

Поставете отметка в поле за отметка, ако искате да активирате обаждането с контакти от раздела указател.

5

Щракнете върху Добавете личен номер за да добавите телефонен номер , който да се използва като ваш номер за връзка (офис навсякъде).

6

Въведете име и Телефонен номер .

След като добавите телефонен номер, номерът се активира. За да деактивирате, премахнете отметката от квадратчето до телефонен номер.

7

Щракнете върху Опции за входящи повиквания за да активирате някоя от следните настройки за този телефонен номер:

  • Не пренасочвайте повиквания —Вашите повиквания не се пренасочват, дори ако сте активирали пренасочване на повикването .

  • Потвърждение на отговора — Когато някой ви се обади, той получава подкана да натисне клавиш, преди да бъде свързан. Използвайте тази опция, ако искате вашите обаждащи се да знаят, че тяхното обаждане автоматично отива към вашия номер за достигане на единичен номер (офис навсякъде).

8

Щракнете върху Запиши.


 

Можете да добавите друг личен номер, като щракнете Добавете друг личен номер и след това следвайте предишните стъпки.

Пример

Искате ли да видите как се прави? Гледай това видео демонстрация за това как да настройвам и конфигурирате функцията за достигане на един номер в портала за потребители за повиквания.

Преди да започнете

Обхватът на един номер (офис навсякъде) трябва да бъде настройвам за вашето местоположение от вашия администратор.

1

Влезте в Потребителски център , след което щракнете Настройки > Обаждане > Настройки за разговори .

2

Отидете на Обхват на един номер (офис навсякъде) раздел и включете превключвателя.

3

Поставете поле за отметка до име и Личен телефонен номер за да добавите телефонен номер , който да се използва като ваш номер за достигане на единичен номер.

4

Въведете име и Телефонен номер .

След като добавите телефонен номер, номерът се активира. За да деактивирате, премахнете отметката от квадратчето до телефонен номер.

5

Изберете някое от следните Опции за входящи повиквания :

  • Не пренасочвайте повиквания —Вашите повиквания не се пренасочват, дори ако сте активирали пренасочване на повикването .

  • Потвърждение на отговора — Когато някой ви се обади, той получава подкана да натисне клавиш, преди да бъде свързан. Използвайте тази опция, ако искате вашите обаждащи се да знаят, че тяхното обаждане автоматично отива към вашия номер за достигане на единичен номер (офис навсякъде).

6

Щракнете върху Запиши.


 

Можете да добавите друг личен номер, като щракнете Добавете друг личен номер и след това следвайте предишните стъпки.