Pre nego što počnete

Administrator mora da domet jednog broja (office Anywhere) podesiti vašu lokaciju.

1

Prijavite se u Čvorište korisnika, a zatim izaberite stavku > Pozivanje > poziva.

2

Idite u odeljak Dometa jednog broja (office Anywhere) i uključite preklopnik.

3

Izaberite polje za potvrdu pored imena i ličnog broj telefona da biste dodali broj telefona koji će se koristiti kao broj za domet jednog broja.

4

Unesite ime i broj telefona.

Kada dodate broj telefona, broj se aktivira. Da biste deaktivirani, opozovite izbor polja pored stavke broj telefona.

5

Izaberite neku od sledećih opcija dolaznih poziva:

  • Ne prosleđuj pozive – pozivi se ne prosleđuju, čak i ako prosleđivanje poziva omogućeni.

  • Potvrda odgovora – Kada vas neko pozove, od njih se traži da pritisne taster pre povezanja. Koristite ovu opciju ako želite da vaši pozivaoci znaju da njihov poziv automatski prelazi na vaš broj dometa jednog broja (office anywhere).

6

Kliknite na Sačuvaj.


 

Možete da dodate još jedan lični broj klikom na "Dodaj drugi lični broj", a zatim pratite prethodne korake.