לפני שתתחיל

יש להגדיר טווח גישה של מספר יחיד (משרד בכל מקום) עבור המיקום שלך על-ידי מנהל המערכת.

1

היכנס אל User Hub, ולאחר מכן לחץ על הגדרות > שיחות > הגדרות שיחה.

2

עבור אל הקטע של Single Number Reach (משרד בכל מקום) והפעל את הלחצן הדו-מצבי.

3

בחר בתיבת הסימון שליד השם ומספר הטלפון האישי כדי להוסיף מספר טלפון שישמש כמספר גישה למספר יחיד שלך.

4

הזן את השם ומספר הטלפון.

לאחר הוספת מספר טלפון, המספר מופעל. כדי להשבית, בטל את הסימון של התיבה ליד מספר הטלפון.

5

בחר אחת מאפשרויות ההתקשרות הנכנסות הבאות:

  • אל תעביר שיחות—השיחות שלך לא מופנות, גם אם הפניית שיחות מופעלת.

  • אישור מענה – כאשר מישהו מתקשר אליך, הוא מתבקש ללחוץ על מקש לפני שהוא מחובר. השתמש באפשרות זו אם ברצונך שהמתקשרים שלך ידעו שהשיחה שלהם תגיע אוטומטית למספר יחיד (office anywhere).

6

לחץ על שמור.


 

באפשרותך להוסיף מספר אישי נוסף על-ידי לחיצה על הוסף מספר אישי אחר ולאחר מכן לבצע את השלבים הקודמים.