Przed rozpoczęciem

Telefon pod jednym numerem (biuro w dowolnym miejscu) musi zostać skonfigurowany dla Twojej lokalizacji przez administratora.

1

Zaloguj się do User Hub, a następnie kliknij Ustawienia > Połączenia > Ustawienia połączeń.

2

Przejdź do sekcji Pojedynczy numer (Office anywhere) i włącz przełącznik.

3

Zaznacz pole wyboru obok Nazwy i Osobistego numeru telefonu , aby dodać numer telefonu, który będzie używany jako pojedynczy numer dostępowy.

4

Wprowadź nazwę i numer telefonu.

Po dodaniu numeru telefonu zostanie on aktywowany. Aby dezaktywować, usuń zaznaczenie pola obok numeru telefonu.

5

Wybierz jedną z następujących opcji połączeń przychodzących:

  • Nie przekierowywać połączeń — połączenia nie są przekierowywane, nawet jeśli prze połączeń jest włączone.

  • Odbierz potwierdzenie — gdy ktoś do Ciebie dzwoni, zostanie wyświetlony monit o naciśnięcie klawisza przed nawiązaniem połączenia. Użyj tej opcji, jeśli chcesz, aby dzwoniący wiedzieli, że ich połączenie jest automatycznie kierowane na numer dostępowy (biuro w dowolnym miejscu).

6

Kliknij opcję Zapisz.


 

Możesz dodać inny numer osobisty, klikając opcję Dodaj inny numer osobisty, a następnie wykonując poprzednie czynności.