Показване или скриване на лентата на менюто

Лентата с менюта на събранието, webinar или прозореца на събитието е скрита по подразбиране, но можете да покажете или скриете менюто по всяко време.

1

Кликнете върху Показване на лентата с менюта, за да се покаже горното меню.

2

Кликнете върху Скриване на лентата с менюта, за да скриете горното меню.

Показване или скриване на контролите за срещата

1

Задръжте мишката върху горната част на контролите на събранието и кликнете върху Скриване на контролната лента , за да ги скриете.

2

Задръжте мишката върху долната част на прозореца на приложението "Събрания" и кликнете върху Показване на контролната лента , за да покажете контролите на събранието.