Visa eller dölj menyraden

Menyraden för mötet, webbseminariet eller händelsefönstret är dolt som standard, men du kan visa eller dölja menyn när som helst.

1

Klicka på Visa menyraden för att visa övermenyn.

Om du inte ser Visa menyraden ska du kontrollera om dina möten redan körs på Webex Suite-mötesplattformen. Gå till Viktiga ändringar för att ta reda på vilka förbättringar som finns tillgängliga på den här plattformen.

2

Klicka på Dölj menyraden för att dölja den översta menyn.

Visa eller dölja möteskontrollerna

1

Håll muspekaren över möteskontrollerna och klicka på Dölj kontrollfält för att dölja dem.

2

Håll muspekaren längst ned i mötesfönstret och klicka på Visa kontrollfält för att visa möteskontrollerna.