Visa eller dölj menyraden

Menyfältet för mötet, webbsinar eller händelsefönstret är som standard dolt, men du kan visa eller dölja menyn när som helst.

1

Klicka på Visa menyraden för att visa den översta menyn.

2

Klicka på Dölj menyraden för att dölja den översta menyn.

Visa eller dölja möteskontrollerna

1

Håll muspekaren över möteskontrollerna och klicka på Dölj kontrollfält för att dölja dem.

2

Håll muspekaren över längst ner i Möte-appens fönster och klicka på Visa kontrollfält för att visa möteskontrollerna.