Prikaži ili sakrij traku izbornika

Traka izbornika sastanka, webinara ili prozora događaja skrivena je prema zadanim postavkama, ali izbornik možete prikazati ili sakriti u bilo kojem trenutku.

1

Kliknite Pokaži traku izbornika da bi se prikazao gornji izbornik.

2

Kliknite Sakrij traku izbornika da biste sakrili gornji izbornik.

Prikaži ili sakrij kontrole za upravljanje sastankom

1

Zadržite pokazivač miša iznad vrha kontrola sastanka, a zatim kliknite Sakrij kontrolnu traku da biste ih sakrili.

2

Zadržite pokazivač miša na dnu prozora aplikacije Sastanci , a zatim kliknite Pokaži kontrolnu traku da bi se prikazale kontrole sastanka.