Prikaži ili sakrij traku izbornika

Traka izbornika sastanka, webinara ili prozora događaja skrivena je prema zadanim postavkama, ali možete prikazati ili sakriti izbornik u bilo kojem trenutku.

1

Kliknite Prikaži traku izbornika za prikaz gornjeg izbornika.

Ako ne vidite Prikaži traku izbornika , provjerite izvode li se vaši sastanci već na Webex Suite platforma za sastanke . Idi na Ključne promjene kako biste saznali o poboljšanjima dostupnim na ovoj platformi.

2

Kliknite Sakrij traku izbornika da sakrijete gornji izbornik.

Prikaži ili sakrij kontrole za upravljanje sastankom

1

Zadržite pokazivač miša iznad vrha kontrola sastanka i kliknite Sakrij kontrolnu traku da ih sakriju.

2

Zadržite pokazivač miša iznad dna prozora aplikacije Sastanci i kliknite Prikaži kontrolnu traku za prikaz kontrola sastanka.