Pokaż lub ukryj pasek menu

Pasek menu w oknie spotkania, webinarium lub wydarzenia jest domyślnie ukryty, ale w każdej chwili możesz pokazać lub ukryć menu.

1

Kliknij pasek menu Pokaż , aby wyświetlić menu górne.

Jeśli nie widzisz paska menu Pokaż, sprawdź, czy spotkania są już uruchomione na platformie spotkań Webex Suite. Przejdź do Key Changes (Zmiany kluczowe), aby dowiedzieć się o ulepszeniach dostępnych na tej platformie.

2

Kliknij Ukryj pasek menu , aby ukryć górne menu.

Pokaż lub ukryj elementy sterujące spotkania

1

Umieść kursor myszy na górze elementów sterujących spotkania i kliknij Ukryj pasek sterowania, aby je ukryć.

2

Umieść kursor myszy na dole okna aplikacji Meetings i kliknij przycisk Pokaż pasek sterowania, aby wyświetlić elementy sterujące spotkaniem.