הצג או הסתר את שורת התפריטים

שורת התפריטים של חלון הפגישה, הוובינר או האירוע מוסתרת כברירת מחדל, אך ניתן להציג או להסתיר את התפריט בכל עת.

1

לחץ על הצג שורת תפריטים כדי להציג את התפריט העליון.

2

לחץ על הסתר שורת תפריטים כדי להסתיר את התפריט העליון.

הצג או הסתר את פקדי הפגישה

1

רחף עם העכבר מעל החלק העליון של פקדי הפגישה, ולחץ על הסתר שורת פקדים כדי להסתיר אותם.

2

רחף עם העכבר מעל חלון היישוםMeetings ולחץ על הצג שורת פקדים כדי להציג את פקדי הפגישה.