Zobrazit nebo skrýt lištu nabídky

Řádek nabídek v okně schůzky, webináře nebo události je ve výchozím nastavení skrytý, ale nabídku můžete kdykoli zobrazit nebo skrýt.

1

Kliknutím na Zobrazit řádek nabídek zobrazíte horní nabídku.

2

Kliknutím na Skrýt řádek nabídek skryjete horní nabídku.

Zobrazit nebo skrýt ovládací prvky schůzky

1

Najeďte myší na horní okraj ovládacích prvků schůzky a kliknutím na Skrýt ovládací panel je skryjte.

2

Najeďte myší na dolní část okna aplikace Schůzky a kliknutím na Zobrazit ovládací panel zobrazte ovládací prvky schůzky.