Prikaži ili sakrij traku menija

Traka menija sastanka, vebinara ili prozora događaja je podrazumevano skrivena, ali u bilo kom trenutku možete da prikažete ili sakrijete meni.

1

Kliknite na "Prikaži traku menija " da biste prikazali gornji meni.

Ako ne vidite traku menija "Prikaži", proverite da li su vaši sastanci već pokrenuti na platformi za sastanke Webex Suite. Idite u ključne promene da biste saznali više o poboljšanjima dostupnim na ovoj platformi.

2

Kliknite na opciju "Sakrij traku menija " da biste sakrili gornji meni.

Prikaži ili sakrij kontrole sastanka

1

Zadržite pokazivač miša iznad vrha kontrola sastanka i kliknite na " Sakrij kontrolnu traku" da biste ih sakrili.

2

Zadržite pokazivač miša iznad dna prozora aplikacije "Sastanci" i kliknite na " Prikaži kontrolnu traku" da biste prikazali kontrole sastanka.