Prikaži ili sakrij traku menija

Traka sa menijima prozora sastanka, vebinara ili događaja je podrazumevano skrivena, ali možete da prikažete ili sakrijete meni u bilo kom trenutku.

1

Kliknite na dugme "Prikaži traku sa menijima " da biste prikazali gornji meni.

2

Kliknite na dugme Sakrij traku sa menijima da biste sakrili gornji meni.

Prikaži ili sakrij kontrole sastanka

1

Zadržite pokazivač miša iznad vrha kontrola sastanka, a zatim kliknite na dugme Sakrij kontrolnu traku da biste ih sakrili.

2

Zadržite pokazivač miša iznad dna prozora aplikacije "Sastanci" i kliknite na dugme "Prikaži kontrolnu traku" da biste prikaželi kontrole sastanka.