Заглушаване на вашето повикване

Когато сте в разговор, можете да заглушите аудиото, така че да чувате другото лице, но то да не може да Ви чува.

Когато сте заглушили повикване, светлинните индикатори на бутона Заглушаване светят в червен цвят.

1

Направете едно от следните действия:

  • Телефони на бюрото—Натиснете "Заглушаване".
  • Конферентни телефони—Натиснете Mute .
2

Натиснете отново Без звук, за да изключите заглушаването.

Регулиране на силата на звънене на телефона

Ако звъненето на телефона е прекалено силно или прекалено слабо при получаване на постъпващо повикване, можете да промените силата на звука на звъненето. Промените в силата на звука на звънене не оказват влияние върху силата на звука по време на разговор.

Изберете една от опциите по-долу, за да регулирате силата на звука при звънене на телефона:

  • Cisco IP Phone 6821 Мултиплатформени телефони и Cisco IP Phone мултиплатформени телефони от серия 7800—Натиснете Сила на звука нагоре или надолу.
  • Cisco IP Phone 6841 и 6851 мултиплатформени телефони и Cisco IP Phone мултиплатформени телефони от серия 8800 —Натиснете том надясно или наляво.
  • Cisco IP конферентен телефон 7832 и 8832 мултиплатформени телефони—Натиснете Сила на звука нагоре или надолу.

Промяна на тона на звънене

Можете да промените звука, който Телефонът използва за входящи повиквания.

1

Направете едно от следните действия:

  • Настолни телефони – Натиснете Приложения
  • Конферентни телефони—Натиснете Настройки.
2

Изберете Потребителски предпочитания > Мелодия > Ext (n) - Тон на пръстена, където n= номер на разширение.

3

Превъртете из списъка с тонове на звънене и натиснете Пускане, за да прослушате част от даден тон.

4

Натиснете Избор и Задаване, за да запазите избора.

Регулиране на силата на звука по време на разговор

Ако звукът на телефона ви е твърде силен или твърде мек, можете да промените силата на звука, докато слушате другия човек.

Cisco IP конферентен телефон 7832 и 8832 мултиплатформени телефони няма слушалка или поддържа слушалки.

Изберете една от опциите по-долу, за да регулирате силата на звука по време на разговор:

  • Cisco IP Phone 6821 Мултиплатформени телефони и Cisco IP Phone мултиплатформени телефони от серия 7800—Натиснете Сила на звука нагоре или надолу.
  • Cisco IP Phone 6841 и 6851 мултиплатформени телефони и Cisco IP Phone мултиплатформени телефони от серия 8800 —Натиснете том надясно или наляво.
  • Cisco IP конферентен телефон 7832 и 8832 мултиплатформени телефони—Натиснете Сила на звука нагоре или надолу.

Регулиране на говорителя за обратна връзка на слушалката

Обратната връзка, наричана още страничен тон, е термин да чувате собствения си глас в слушалката. Можете да регулирате нивото на страничния тон или да го включвате или изключвате, ако считате за разсейващо да чувате собствения си глас по време на повикване.

1

Натиснете Приложения .

2

Навигирайте до статус > аксесоари > настройка > високоговорител > страничния бутон .

3

Натиснете или за да регулирате страничния тон.

Стойността по подразбиране за страничния тон е Изкл.

4

Натиснете Задаване, за да приложите и запазите настройката.