Заглушаване на повикване

Когато сте в разговор, можете да заглушите аудиото, така че да чувате другото лице, но то да не може да Ви чува.

Натиснете отново Без звук, за да изключите заглушаването.

Регулиране силата на звука на звънене на телефона

Ако звъненето на телефона е прекалено силно или прекалено слабо при получаване на постъпващо повикване, можете да промените силата на звука на звъненето. Промените в силата на звука на звънене не оказват влияние върху силата на звука по време на разговор.

Изберете една от опциите по-долу, за да регулирате силата на звука при звънене на телефона:

  • Cisco IP Phone 6821 Мултиплатформени телефони и мултиплатформени телефони от серия Cisco IP Phone 7800 - Натиснете сила на звука нагоре или надолу.
  • Cisco IP Phone 6841 и 6851 Мултиплатформени телефони и Cisco IP Phone Мултиплатформени телефони от серия 8800 — Натиснете сила на звука дясно или ляво.
  • Cisco IP Конферентен телефон 7832 и 8832 мултиплатформени телефони – Натиснете сила на звука нагоре или надолу.

Промяна на мелодията

Можете да промените звука, който Телефонът използва за входящи повиквания.

1

Направете едно от следните действия:

  • Настолни телефони – Натиснете приложения .
  • Конферентни телефони—Натиснете Настройки.
2

Изберете Потребителски предпочитания > Мелодия > Ext (n) - Тон на звънене, където n = номер на разширение.

3

Превъртете из списъка с тонове на звънене и натиснете Пускане, за да прослушате част от даден тон.

4

Натиснете Избор и Задаване, за да запазите избора.

Регулиране на силата на звука по време на разговор

Ако звукът на телефона ви е твърде силен или твърде мек, можете да промените силата на звука, докато слушате другия човек.

Cisco IP Conference Phone 7832 и 8832 Multiplatform Phones няма телефон или поддържа слушалки.

Изберете една от опциите по-долу, за да регулирате силата на звука по време на разговор:

  • Cisco IP Phone 6821 Мултиплатформени телефони и мултиплатформени телефони от серия Cisco IP Phone 7800 - Натиснете сила на звука нагоре или надолу.
  • Cisco IP Phone 6841 и 6851 Мултиплатформени телефони и Cisco IP Phone Мултиплатформени телефони от серия 8800 — Натиснете сила на звука дясно или ляво.
  • Cisco IP Конферентен телефон 7832 и 8832 мултиплатформени телефони – Натиснете сила на звука нагоре или надолу.

Регулирайте обратната връзка на говорителя на слушалката

Обратната връзка, наричана още страничен тон, е термин да чувате собствения си глас в слушалката. Можете да регулирате нивото на страничния тон или да го включвате или изключвате, ако считате за разсейващо да чувате собствения си глас по време на повикване.

1

Приложения за пресата .

2

Навигирайте до Състояние > Аксесоари > Настройка > Говорител > Странично тониране.

3

Натиснете навигационния клъстер наляво или надясно, за да регулирате страничния тон.

Стойността по подразбиране на страничния тон е ниска.

4

Натиснете Задаване, за да приложите и запазите настройката.