Заглушаване на обаждането ви

Когато сте в разговор, можете да заглушите аудиото, така че да чувате другото лице, но то да не може да Ви чува.

Натиснете отново Без звук, за да изключите заглушаването.

Регулиране на силата на звука на телефонния рингер

Ако звъненето на телефона е прекалено силно или прекалено слабо при получаване на постъпващо повикване, можете да промените силата на звука на звъненето. Промените в силата на звука на звънене не оказват влияние върху силата на звука по време на разговор.

Изберете една от опциите по-долу, за да регулирате силата на звука при звънене на телефона:

  • Cisco IP Phone 6821 Мултиплатформени телефони и Cisco IP Phone мултиплатформени телефони от серия 7800—Натиснете Сила на звука нагоре или надолу.
  • Cisco IP Phone 6841 и 6851 Мултиплатформени телефони и Cisco IP Phone мултиплатформени телефони от серия 8800—Натиснете том надясно или наляво.
  • Cisco IP конферентен телефон 7832 и 8832 мултиплатформени телефони—Натиснете Сила на звука нагоре или надолу.

Промяна на мелодията на звънене

Можете да промените звука, който Телефонът използва за входящи повиквания.

1

Направете едно от следните действия:

  • Настолни телефони – Натиснете Приложения
  • Конферентни телефони—Натиснете Настройки.
2

Изберете Потребителски предпочитания > Мелодия > Ext (n) - Тон на пръстена, където n= номер на разширение.

3

Превъртете из списъка с тонове на звънене и натиснете Пускане, за да прослушате част от даден тон.

4

Натиснете Избор и Задаване, за да запазите избора.

Регулиране на силата на звука по време на разговор

Ако звукът на телефона ви е твърде силен или твърде мек, можете да промените силата на звука, докато слушате другия човек.

Cisco IP конферентен телефон 7832 и 8832 мултиплатформени телефони няма слушалка или поддържа слушалки.

Изберете една от опциите по-долу, за да регулирате силата на звука по време на разговор:

  • Cisco IP Phone 6821 Мултиплатформени телефони и Cisco IP Phone мултиплатформени телефони от серия 7800—Натиснете Сила на звука нагоре или надолу.
  • Cisco IP Phone 6841 и 6851 Мултиплатформени телефони и Cisco IP Phone мултиплатформени телефони от серия 8800—Натиснете том надясно или наляво.
  • Cisco IP конферентен телефон 7832 и 8832 мултиплатформени телефони—Натиснете Сила на звука нагоре или надолу.

Настройка на обратната връзка на говорителя на слушалките

Обратната връзка, наричана още страничен тон, е термин да чувате собствения си глас в слушалката. Можете да регулирате нивото на страничния тон или да го включвате или изключвате, ако считате за разсейващо да чувате собствения си глас по време на повикване.

1

Натиснете Приложения .

2

Навигирайте до статус > аксесоари > настройка > високоговорител > страничния бутон.

3

Натиснете навигационния клъстер наляво или надясно, за да регулирате страничния тон.

Стойността по подразбиране на страничния тон е ниска.

4

Натиснете Задаване, за да приложите и запазите настройката.