Dempe samtalen

Når du er i en samtale, kan du dempe lyden så du kan høre den andre personen, men personen kan ikke høre deg.

Trykk på Demp en gang til for å deaktivere dempefunksjonen.

Justere telefonens ringe lyd volum

Hvis telefonens ringelyd er for høy eller for lav når du mottar et innkommende anrop, kan du endre ringevolumet. Endringer du foretar i ringevolumet, påvirker ikke samtalevolumet du hører når du er i en samtale.

Velg én av følgende alternativer for å justere ringelydvolumet når du er i en samtale:

  • Cisco IP Phone 6821-telefoner for flere plattformer og Cisco IP Phone 7800 Series telefoner for flere plattformer – trykk på volum opp eller ned.
  • Cisco IP Phone 6841-og 6851-telefoner og Cisco IP Phone 8800-serie telefoner for flere plattformer – trykk på volum høyre eller venstre.
  • Cisco IP konferanse telefon 7832 og 8832 telefoner på flere plattformer – trykk på volum opp eller ned.

Endre ringe lyden

Du kan endre lyden telefonen bruker for innkommende anrop.

1

Utfør én av følgende handlinger:

  • Bordtelefoner – Trykk på Programmer .
  • Konferansetelefoner – Trykk på Settings (Innstillinger).
2

Velg bruker innstillinger > ringe tone > ekst (n)-ringe tone , der n = intern nummer.

3

Bla gjennom listen med ringetoner, og trykk på Spill av for å høre på ringetonen.

4

Trykk på Velg og deretter Angi for å lagre et valg.

Justere volumet under en samtale

Hvis lyden på telefonen er for høy eller for myk, kan du endre volumet mens du hører på den andre personen.

Cisco IP konferanse telefon 7832 og 8832 flere telefoner har ikke et telefon rør eller støtter hode telefoner.

Velg én av følgende alternativer for å justere volumet når du er i en samtale:

  • Cisco IP Phone 6821-telefoner for flere plattformer og Cisco IP Phone 7800 Series telefoner for flere plattformer – trykk på volum opp eller ned.
  • Cisco IP Phone 6841-og 6851-telefoner og Cisco IP Phone 8800-serie telefoner for flere plattformer – trykk på volum høyre eller venstre.
  • Cisco IP konferanse telefon 7832 og 8832 telefoner på flere plattformer – trykk på volum opp eller ned.

Justere tilbakeføringslyd i hodetelefoner

Tilbakeføringslyd, også kalt sidetone, er et begrep som brukes til å beskrive det at du hører din egen stemme i hodetelefonen. Du kan justere styrken på sidetonen eller slå den av hvis du finner det forstyrrende å høre din egen stemme under en samtale.

1

Trykk på Programmer .

2

Naviger til Status > tilbehør > konfigurasjon > høyttaler > sidelyd i telefonene.

3

Trykk på navigasjonsgruppen – venstre eller høyre – for å justere sidetonen.

Standardverdien for sidetone er lav.

4

Trykk på Angi for å ta i bruk og beholde innstillingene.