Dempe anropet

Når du er i en samtale, kan du dempe lyden så du kan høre den andre personen, men personen kan ikke høre deg.

Trykk på Demp en gang til for å deaktivere dempefunksjonen.

Justere telefonens ringelydvolum

Hvis telefonens ringelyd er for høy eller for lav når du mottar et innkommende anrop, kan du endre ringevolumet. Endringer du foretar i ringevolumet, påvirker ikke samtalevolumet du hører når du er i en samtale.

Velg én av følgende alternativer for å justere ringelydvolumet når du er i en samtale:

  • Cisco IP Phone 6821-telefoner for flere plattformer og telefoner i Cisco IP Phone 7800-serien – trykk på volum opp eller ned.
  • Cisco IP Phone 6841- og 6851-telefoner for flere plattformer og Cisco IP Phone 8800-serien multiplattformtelefoner – trykk på volum høyre eller venstre.
  • Multiplattformtelefoner for Cisco IP Conference 7832 og 8832 – trykk på volum opp eller ned.

Endre ringelyden

Du kan endre lyden telefonen bruker for innkommende anrop.

1

Utfør én av følgende handlinger:

  • Bordtelefoner – trykk på Programmer .
  • Konferansetelefoner – Trykk på Settings (Innstillinger).
2

Velg Brukerinnstillinger > Ringetone > Ext (n) - Ringetone, der n = internnummer.

3

Bla gjennom listen med ringetoner, og trykk på Spill av for å høre på ringetonen.

4

Trykk på Velg og deretter Angi for å lagre et valg.

Justere volumet under en samtale

Hvis lyden på telefonen er for høy eller for lav, kan du endre volumet mens du lytter til den andre personen.

Telefonene for Cisco IP Conference Phone 7832 og 8832 har verken håndsett eller støtte for hodetelefoner.

Velg én av følgende alternativer for å justere volumet når du er i en samtale:

  • Cisco IP Phone 6821-telefoner for flere plattformer og telefoner i Cisco IP Phone 7800-serien – trykk på volum opp eller ned.
  • Cisco IP Phone 6841- og 6851-telefoner for flere plattformer og Cisco IP Phone 8800-serien multiplattformtelefoner – trykk på volum høyre eller venstre.
  • Multiplattformtelefoner for Cisco IP Conference 7832 og 8832 – trykk på volum opp eller ned.

Justere tilbakeføringslyd i headset

Tilbakeføringslyd, også kalt sidetone, er et begrep som brukes til å beskrive det at du hører din egen stemme i headseten. Du kan justere styrken på sidetonen eller slå den av hvis du finner det forstyrrende å høre din egen stemme under en samtale.

1

Trykk på Programmer .

2

Naviger til Status > Accessories > Setup > Speaker > Sidetone.

3

Trykk på navigasjonsgruppen – venstre eller høyre – for å justere sidetonen.

Standardverdien for sidetone er lav.

4

Trykk på Angi for å ta i bruk og beholde innstillingene.