Ztlumit hovor

Během hovoru můžete vypnout mikrofon, abyste slyšeli druhého účastníka, ale on nemohl slyšet vás.

Chcete-li ztlumení vypnout, znovu stiskněte tlačítko Ztlumit.

Nastavení hlasitosti telefonního hovoru

Pokud telefon oznamuje příchozí hovor příliš hlasitým nebo příliš tichým vyzváněním, můžete hlasitost vyzvánění změnit. Změny hlasitosti vyzvánění nemají vliv na hlasitost druhého účastníka během hovoru.

Chcete-li nastavit hlasitost vyzvánění, když telefon vyzvání, vyberte jednu z následujících možností:

  • Víceplatformové Cisco IP telefony řady 6821 a víceplatformové Cisco IP telefony řady 7800 – stiskněte tlačítko hlasitosti nahoru nebo dolů.
  • Víceplatformové Cisco IP telefony 6841 a 6851 a víceplatformové Cisco IP telefony řady 8800 – stiskněte tlačítko hlasitosti doprava nebo doleva.
  • Víceplatformové Cisco IP konferenční telefony 7832 a 8832 – stiskněte tlačítko hlasitosti nahoru nebo dolů.

Změna vyzváněcí tón

Zvuk použitý telefonem pro oznamování příchozích hovorů lze změnit.

1

Proveďte jeden z následujících úkonů:

  • Stolní telefony – Stiskněte položku Aplikace .
  • Konferenční telefony – Stiskněte tlačítko Nastavení.
2

Vyberte možnosti Předvolby uživatele > Vyzváněcí tón > Linka (č) – vyzváněcí tón, kde č je číslo linky.

3

Projděte seznam vyzváněcích tónů a stisknutím tlačítka Play (Přehrát) si vyslechněte ukázky.

4

Stiskněte tlačítko Vybrat a uložte výběr stisknutím tlačítka Nastavit.

Nastavení hlasitosti během hovoru

Pokud je zvuk telefonu příliš hlasitý nebo příliš tichý, můžete hlasitost změnit během poslechu druhého účastníka.

Víceplatformové Cisco IP konferenční telefony 7832 a 8832 nemají sluchátko a nepodporují náhlavní soupravu.

Chcete-li nastavit hlasitost během hovoru, vyberte jednu z následujících možností:

  • Víceplatformové Cisco IP telefony řady 6821 a víceplatformové Cisco IP telefony řady 7800 – stiskněte tlačítko hlasitosti nahoru nebo dolů.
  • Víceplatformové Cisco IP telefony 6841 a 6851 a víceplatformové Cisco IP telefony řady 8800 – stiskněte tlačítko hlasitosti doprava nebo doleva.
  • Víceplatformové Cisco IP konferenční telefony 7832 a 8832 – stiskněte tlačítko hlasitosti nahoru nebo dolů.

Úprava nastavení zpětné vazby reproduktoru náhlavní soupravy

Zpětná vazba, která se také nazývá příposlech, označuje jev, k němuž dochází, když při používání náhlavní soupravy slyšíte ve sluchátku svůj hlas. Úroveň příposlechu můžete upravit, případně můžete přísposlech vypnout, pokud vás během hovoru ruší.

1

Stiskněte tlačítko Aplikace .

2

Přejděte do nabídky Stav > Příslušenství > Nastavení > Reproduktor > Příposlech.

3

Stisknutím navigačního kruhu vlevo nebo vpravo nastavte příposlech.

Výchozí hodnota připoslechu je nízká.

4

Stiskněte tlačítko Nastavit, chcete-li nastavení použít a uložit.