Stänga av ljudet i ditt samtal

När du är i ett samtal kan du stänga av ljudet så att du kan höra den andra personen, men den personen kan inte höra dig.

Tryck på ljud av-knappen igen när du vill slå på ljudet igen.

Justera telefonens ringsignalvolym

Om telefonens ringsignal är för hög eller låg när du får ett inkommande samtal kan du ändra ringsignalsvolymen. Ändringar av ringsignalens volym påverkar inte volymen du hör i ett samtal.

Välj ett av följande alternativ för att justera ringsignalsvolymen när telefonen ringer:

  • Cisco IP Phone 6821 multiplattformstelefoner och Cisco IP Phone 7800-seriens multiplattformstelefoner – tryck uppåt eller nedåt på Volym .
  • Cisco IP Phone 6841 och 6851 multiplattformstelefoner och Cisco IP Phone 8800-seriens multiplattformstelefoner – tryck höger eller vänster på Volym .
  • Cisco IP Conference Phone 7832 och 8832 multiplattformstelefoner – tryck uppåt eller nedåt på Volym.

Ändra ringsignalen

Du kan ändra ljudet som din telefon använder för inkommande samtal.

1

Gör något av följande:

  • Skrivbordstelefoner – Tryck på Program .
  • Konferenstelefoner – Tryck på Inställningar.
2

Välj Användarinställningar > Ringsignal > Ankn (n) – Ringsignal där n = anknytningsnumret.

3

Bläddra igenom listan med ringsignaler och tryck på Spela för att höra ett prov på signalen.

4

Tryck på Välj och Ange för att spara ett val.

Justera volymen i ett samtal

Om ljudet i telefonen är för högt eller lågt kan du ändra volymen medan du lyssnar på den andra personen.

Cisco IP Conference Phone 7832 och 8832 har inget handset eller stöd för headset.

Välj ett av följande alternativ för att justera volymen medan du är i ett samtal:

  • Cisco IP Phone 6821 multiplattformstelefoner och Cisco IP Phone 7800-seriens multiplattformstelefoner – tryck uppåt eller nedåt på Volym .
  • Cisco IP Phone 6841 och 6851 multiplattformstelefoner och Cisco IP Phone 8800-seriens multiplattformstelefoner – tryck höger eller vänster på Volym .
  • Cisco IP Conference Phone 7832 och 8832 multiplattformstelefoner – tryck uppåt eller nedåt på Volym.

Justera headsetets högtalarljud

Högtalarfeedback, även kallat sidoton, är termen för hur din egen röst hörs i headsetet. Du kan justera sidotonsnivån eller stänga av den om du tycker att det är störande att höra din egen röst under ett samtal.

1

Tryck på programknappen .

2

Navigera till Status > Tillbehör > Ställ in > Högtalare > Sidoton.

3

Tryck navigeringsklustret åt vänster eller höger för att justera sidotonen.

Standardvärdet för sidotonen är Låg.

4

Tryck på Ange för att använda och behålla inställningarna.