Stänga av samtalet

När du är i ett samtal kan du stänga av ljudet så att du kan höra den andra personen, men den personen kan inte höra dig.

Tryck på ljud av-knappen igen när du vill slå på ljudet igen.

Justera telefonens ring Signals volym

Om telefonens ringsignal är för hög eller låg när du får ett inkommande samtal kan du ändra ringsignalsvolymen. Ändringar av ringsignalens volym påverkar inte volymen du hör i ett samtal.

Välj ett av följande alternativ för att justera ringsignalsvolymen när telefonen ringer:

  • Cisco IP Phone 6821 multiplattforms telefoner och Cisco IP Phone 7800-seriens multiplattforms telefoner – tryck uppåt eller nedåt på volym.
  • Cisco IP Phone 6841 och 6851 multiplattforms telefoner och Cisco IP Phone 8800-seriens multiplattforms telefoner – tryck på volym åt höger eller vänster.
  • Cisco IP konferens telefon 7832 och 8832 multiplattforms telefoner – tryck uppåt eller nedåt på volym.

Ändra ringsignal

Du kan ändra ljudet som din telefon använder för inkommande samtal.

1

Gör något av följande:

  • Skrivbordstelefoner – Tryck på Program .
  • Konferenstelefoner – Tryck på Inställningar.
2

Välj användar inställningar > Ring signal > ext (n)-ring ton där n = anknytnings nummer.

3

Bläddra igenom listan med ringsignaler och tryck på Spela för att höra ett prov på signalen.

4

Tryck på Välj och Ange för att spara ett val.

Justera volymen under ett samtal

Om ljudet i telefonen är för högt eller lågt kan du ändra volymen medan du lyssnar på den andra personen.

Cisco IP Conference Phone 7832 och 8832 har inget handset eller stöd för headset.

Välj ett av följande alternativ för att justera volymen medan du är i ett samtal:

  • Cisco IP Phone 6821 multiplattforms telefoner och Cisco IP Phone 7800-seriens multiplattforms telefoner – tryck uppåt eller nedåt på volym.
  • Cisco IP Phone 6841 och 6851 multiplattforms telefoner och Cisco IP Phone 8800-seriens multiplattforms telefoner – tryck på volym åt höger eller vänster.
  • Cisco IP konferens telefon 7832 och 8832 multiplattforms telefoner – tryck uppåt eller nedåt på volym.

Justera headsetets högtalarljud

Högtalarfeedback, även kallat sidoton, är termen för hur din egen röst hörs i headsetet. Du kan justera sidotonsnivån eller stänga av den om du tycker att det är störande att höra din egen röst under ett samtal.

1

Tryck på Program .

2

Navigera till Status > tillbehör > inställningar > högtalare > sidoton.

3

Tryck navigeringsklustret åt vänster eller höger för att justera sidotonen.

Standardvärdet för sidotonen är Låg.

4

Tryck på Ange för att använda och behålla inställningarna.