Wyciszanie połączenia

W trakcie połączenia można wyciszyć telefon, tak aby słyszeć rozmówcę, ale nie być przez niego słyszanym.

Gdy połączenie jest wyciszone, dioda LED na przycisku wyciszenia lub na pasku świeci na czerwono.

1

Wykonać jedną z następujących czynności:

  • Telefony biurkowe — nacisnąć przycisk Wycisz .
  • Telefony konferencyjne — nacisnąć przycisk Wycisz .
2

Nacisnąć ponownie przycisk Wycisz, aby wyłączyć wyciszenie.

Regulacja głośności dzwonka telefonu

Jeśli dzwonek telefonu dla połączenia przychodzącego jest zbyt głośny lub cichy, można zmienić jego głośność. Zmiana głośności dzwonka nie wpływa na głośność trwającego połączenia.

Aby wyregulować głośność sygnału dzwonka, gdy telefon dzwoni, wybrać jedną z następujących opcji:

  • Telefony wieloplatformowe Cisco IP z serii 6821 i telefony wieloplatformowe Cisco IP z serii 7800 — Nacisnąć przycisk głośności w górę lub w dół.
  • Telefony wieloplatformowe Cisco IP z serii 6841 i 6851 i telefony wieloplatformowe Cisco IP z serii 8800 — Nacisnąć przycisk głośności w prawo lub w lewo.
  • Telefony konferencyjne Cisco IP z serii 7832 i telefony wieloplatformowe Cisco IP z serii 8832 — Nacisnąć przycisk głośności w górę lub w dół.

Zmiana sygnału dzwonka

Dźwięk używany przez telefon do oznajmiania połączeń przychodzących można zmienić.

1

Wykonać jedną z następujących czynności:

  • Telefony biurkowe — Nacisnąć przycisk Aplikacje.
  • Telefony konferencyjne: — Nacisnąć przycisk Ustawienia.
2

Wybrać kolejno opcje Preferencje użytkownika (User preferences) > Sygnał dzwonka (Ringtone) > Wew. (n) — dzwonek (Ext (n) - Ring tone, gdzie n oznacza numer wewnętrzny.

3

Przewinąć listę dzwonków i nacisnać przycisk Odtwórz, aby usłyszeć dzwonek.

4

Nacisnąć przycisk Wybierz, a następnie Ustaw, aby zapisać wybór.

Regulacja głośności w trakcie połączenia

Jeśli dźwięk w telefonie jest zbyt głośny lub cichy, można zmienić głośność podczas rozmowy.

Telefon konferencyjny Cisco IP z serii 7832 i telefon wieloplatformowy Cisco IP z serii 8832 nie posiadają słuchawki i nie obsługują zestawów słuchawkowych.

Aby wyregulować głośność podczas rozmowy, wybrać jedną z następujących opcji:

  • Telefony wieloplatformowe Cisco IP z serii 6821 i telefony Cisco IP z serii 7800 — Nacisnąć przycisk głośności w górę lub w dół.
  • Telefony wieloplatformowe Cisco IP z serii 6841 i 6851 i telefony Cisco IP z serii 8800 — Nacisnąć przycisk głośności w prawo lub w lewo.
  • Telefony konferencyjne Cisco IP z serii 7832 i telefony wieloplatformowe Cisco IP z serii 8832 — Nacisnąć przycisk głośności w górę lub w dół.

Regulacja sygnału zwrotnego z głośnika w zestawie słuchawkowym

Sprzężenie, zwane również odsłuchem, oznacza słyszenie własnego głosu w zestawie słuchawkowym. Poziom odsłuchu można wyregulować lub wyłączyć, jeśli użytkownik uzna słyszenie własnego głosu podczas połączenia za rozpraszające.

1

Nacisnać przycisk Aplikacje .

2

Wybrać kolejno opcje Stan (Status) > Akcesoria (Accessories) > Konfiguracja (Setup) > Głośnik (Speaker) > Efekt lokalny (Sidetone).

3

Nacisnąć przycisk lub , aby wyregulować odsłuch.

Wartością domyślną poziomu odsłuchu jest Wył..

4

Nacisnąć przycisk Ustaw (Set), aby zastosować i zachować ustawienia.