Wyciszanie połączenia

W trakcie połączenia można wyciszyć telefon, tak aby słyszeć rozmówcę, ale nie być przez niego słyszanym.

Naciśnij ponownie przycisk Wycisz, aby wyłączyć wyciszenie.

Dostosować głośność dzwonka telefonu

Jeśli dzwonek telefonu dla połączenia przychodzącego jest zbyt głośny lub cichy, można zmienić jego głośność. Zmiana głośności dzwonka nie wpływa na głośność trwającego połączenia.

Aby wyregulować głośność sygnału dzwonka, gdy telefon dzwoni, wybierz jedną z następujących opcji:

  • Telefony wieloplatformowe Cisco IP z serii 6821 i telefony wieloplatformowe Cisco IP z serii 7800 — Nacisnąć przycisk głośności w górę lub w dół.
  • Telefony wieloplatformowe Cisco IP z serii 6841 i 6851 i telefony wieloplatformowe Cisco IP z serii 8800 — Nacisnąć przycisk głośności w prawo lub w lewo.
  • Telefony konferencyjne Cisco IP z serii 7832 i telefony wieloplatformowe Cisco IP z serii 8832 — Nacisnąć przycisk głośności w górę lub w dół.

Zmienić sygnał dzwonka

Dźwięk używany przez telefon do oznajmiania połączeń przychodzących można zmienić.

1

Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Telefony biurkowe — naciśnij przycisk Aplikacje .
  • Telefony konferencyjne — naciśnij przycisk Ustawienia (Settings).
2

Wybrać kolejno opcje Preferencje użytkownika (User preferences) > Sygnał dzwonka (Ringtone) > Wew. (n) — dzwonek (Ext (n) - Ring tone, gdzie n oznacza numer wewnętrzny.

3

Przewiń listę dzwonków i naciśnij przycisk Odtwórz, aby usłyszeć dzwonek.

4

Naciśnij przycisk Wybierz, a następnie Ustaw, aby zapisać wybór.

Regulacja głośności podczas połączenia

Jeśli dźwięk w telefonie jest zbyt głośny lub cichy, można zmienić głośność podczas rozmowy.

Telefon konferencyjny Cisco IP z serii 7832 i telefon wieloplatformowy Cisco IP z serii 8832 nie posiadają słuchawki i nie obsługują zestawów słuchawkowych.

Aby wyregulować głośność podczas rozmowy, wybierz jedną z następujących opcji:

  • Telefony wieloplatformowe Cisco IP z serii 6821 i telefony wieloplatformowe Cisco IP z serii 7800 — Nacisnąć przycisk głośności w górę lub w dół.
  • Telefony wieloplatformowe Cisco IP z serii 6841 i 6851 i telefony wieloplatformowe Cisco IP z serii 8800 — Nacisnąć przycisk głośności w prawo lub w lewo.
  • Telefony konferencyjne Cisco IP z serii 7832 i telefony wieloplatformowe Cisco IP z serii 8832 — Nacisnąć przycisk głośności w górę lub w dół.

Regulacja sygnału zwrotnego z głośnika w zestawie nagłownym

Sprzężenie, zwane również odsłuchem, oznacza słyszenie własnego głosu w zestawie słuchawkowym. Poziom odsłuchu można wyregulować lub wyłączyć, jeśli użytkownik uzna słyszenie własnego głosu podczas połączenia za rozpraszające.

1

Naciśnij przycisk Aplikacje .

2

Wybrać kolejno opcje Stan (Status) > Akcesoria (Accessories) > Konfiguracja (Setup) > Głośnik (Speaker) > Efekt lokalny (Sidetone).

3

Naciskaj kółko nawigacyjne w lewo lub w prawo, aby wyregulować odsłuch.

Wartością domyślną poziomu odsłuchu jest Niski.

4

Naciśnij przycisk Ustaw (Set), aby zastosować i zachować ustawienia.