Stlmenie hovoru

Keď telefonujete, môžete stlmiť zvuk. Dosiahnete tým, že zatiaľ čo vy budete počuť druhú stranu, ona vás počuť nebude.

Stíšenie vypnete opätovným stlačením tlačidla Stlmiť.

Nastavenie hlasitosti zvonenia telefónu

Ak je zvonenie telefónu počas prichádzajúceho hovoru príliš nahlas alebo potichu, hlasitosť zvonenia môžete zmeniť. Zmena hlasitosti zvonenia neovplyvní hlasitosť počas hovoru.

Výberom jednej z nasledujúcich možností upravíte hlasitosť zvonenia, keď telefón zvoní:

  • Cisco IP Phone Multiplatformové telefóny 6821 a Cisco IP Phone 7800 Series Multiplatformové telefóny – stlačte hlasitosť nahor alebo nadol.
  • Cisco IP Phone multiplatformových telefónoch 6841 a 6851 a Cisco IP Phone multiplatformových telefónoch radu 8800 – stlačte hlasitosť vpravo alebo vľavo.
  • Multiplatformové telefóny Cisco IP Conference Phone 7832 a 8832 – stlačte hlasitosť nahor alebo nadol.

Zmena tónu zvonenia

Zvuk zvonenia telefónu pri prichádzajúcom hovore môžete zmeniť.

1

Vykonajte jednu z nasledujúcich činností:

  • Stolové telefóny – tlačové aplikácie .
  • Konferenčné telefóny – stlačte tlačidlo Nastavenia.
2

Vyberte Možnosti používateľa> Vyzváňací tón > Ext (n) - Vyzváňací tón, kde n = číslo klapky.

3

Prejdite zoznam tónov zvonenia. Stlačením tlačidla Prehrať si môžete vypočuť ukážku tónu.

4

Uložte výber stlačením tlačidla Vybrať a potom Nastaviť.

Nastavenie hlasitosti počas hovoru

Ak je zvuk v telefóne príliš hlasný alebo príliš tichý, môžete zmeniť hlasitosť počas počúvania druhej osoby.

Multiplatformové telefóny Cisco IP Conference Phone 7832 a 8832 nemajú slúchadlo ani nepodporujú náhlavnú súpravu.

Vyberte si jednu z nasledovných možností, aby ste upravili hlasitosť počas prebiehajúceho hovoru:

  • Cisco IP Phone Multiplatformové telefóny 6821 a Cisco IP Phone 7800 Series Multiplatformové telefóny – stlačte hlasitosť nahor alebo nadol.
  • Cisco IP Phone multiplatformových telefónoch 6841 a 6851 a Cisco IP Phone multiplatformových telefónoch radu 8800 – stlačte hlasitosť vpravo alebo vľavo.
  • Multiplatformové telefóny Cisco IP Conference Phone 7832 a 8832 – stlačte hlasitosť nahor alebo nadol.

Nastavenie spätnej väzby náhlavnej súpravy

Spätná väzba sa nazýva aj príposluch a označuje ozveny vlastného hlasu v náhlavnej súprave. Môžete nastaviť úroveň príposluchu alebo ho vypnúť, ak na vás váš hlas pôsobí rušivo počas hovoru.

1

Tlačové aplikácie .

2

Prejdite do časti Stav > Príslušenstvo > Nastavenie > Reproduktor > Bočný tón.

3

Stláčaním navigačného panelu doľava alebo doprava upravíte príposluch.

Predvolená hodnota príposluchu je nízka.

4

Stlačte tlačidlo Nastaviť a vaše nastavenia sa aplikujú a uložia.