Slå opkaldet fra

Du kan slå lyden fra under et opkald, så du kan høre den anden person, men denne ikke kan høre dig.

Tryk på Mikrofon igen for at tænde for mikrofonen.

Juster telefonens ringe lydstyrke

Hvis telefonens ringelydstyrke er for høj eller for lav, når du modtager et indgående opkald, kan du ændre ringelydstyrken. Ændringer i lydstyrken for ringetonen påvirker ikke lydstyrken for opkald, som du hører, når du er midt i et opkald.

Vælg en af følgende indstillinger for at justere ringelydstyrken, når telefonen ringer.

  • Cisco IP Phone 6821 multi platform-telefoner og Cisco IP Phone 7800 Series multi platform-telefoner – tryk på lydstyrke op eller ned.
  • Cisco IP Phone 6841 og 6851 multi platforms telefoner og Cisco IP Phone 8800 Series multi platform-telefoner – tryk lydstyrke til højre eller venstre.
  • Cisco IP konference telefon 7832 og 8832 multi platform-telefoner – tryk lydstyrke op eller ned.

Ændre ringetonen

Du kan ændre den lyd, som telefonen bruger til indgående opkald.

1

Gør et af følgende:

  • Bordtelefoner – tryk på Programmer
  • Konferencetelefoner – tryk på Indstillinger.
2

Vælg brugerpræferencer > ringetone > udv (n)-ringetone , hvor n = lokalnummer.

3

Rul gennem listen over ringetoner, og tryk på Afspil for at høre en prøve.

4

Tryk på Vælg og derefter Indstil for at gemme et valg.

Juster lydstyrken under et opkald

Hvis lyden i telefonen er for høj eller lav, kan du ændre lydstyrken, mens du lytter til den anden person.

Cisco IP Conference Phone 7832- og 8832-multiplatformstelefoner har ikke et håndsæt eller understøtter ikke hovedtelefoner.

Vælg én af følgende indstillinger for at justere lydstyrken under et opkald:

  • Cisco IP Phone 6821 multi platform-telefoner og Cisco IP Phone 7800 Series multi platform-telefoner – tryk på lydstyrke op eller ned.
  • Cisco IP Phone 6841 og 6851 multi platforms telefoner og Cisco IP Phone 8800 Series multi platform-telefoner – tryk lydstyrke til højre eller venstre.
  • Cisco IP konference telefon 7832 og 8832 multi platform-telefoner – tryk lydstyrke op eller ned.

Juster højttalerfeedbacket for din hovedtelefon

Feedback, også kaldet sidetone, er betegnelsen for at høre din egen stemme i hovedtelefonen. Du kan justere tilbagekoblingsniveauet eller slå det fra, hvis du synes, at det er distraherende at høre din egen stemme under et opkald.

1

Tryk på Programmer .

2

Naviger til Status > tilbehør > Opsætning > højttaler > telefonernes side tone.

3

Tryk navigationsklyngen til venstre eller højre for at justere sidetonen.

Standardværdien for sidetonen er lav.

4

Tryk på Indstil for at anvende og bevare indstillingerne.