Режим с музика

Когато започне обаждане или събрание, микрофонът оптимизира аудиото за говор по подразбиране. За да оптимизирате за музика, включете режима на музика.

По време на разговор или събрание щракнете върху падащото меню в "Заглушаване Без звук " и след това изберете Режим "Музика" под Смарт аудиона Webex.

За да зададете това като по подразбиране за всичките си обаждания и събрания, включете режима на музика във вашите аудио настройки.

Ще видите музикална бележка в Mute Без звук, като ви уведомите, че музикалният режим е включен и сте готови за рок.