Način rada za glazbu

Kada poziv ili sastanak započne, mikrofon prema zadanim postavkama optimizira zvuk za govor. Da biste optimizirali glazbu, uključite glazbeni način rada.

Tijekom poziva ili sastanka kliknite padajući izbornik Isključi zvuk Utišaj , a zatim u odjeljku Pametni zvuk Webexa odaberite Glazbeni način rada.

Da biste to postavili kao zadano za sve pozive i sastanke, uključite glazbeni način rada u postavkama zvuka.

Glazbenu notu vidjet ćete u zvuku Utišaj, dajući vam do znanja da je uključen glazbeni način rada i da ste spremni za rock.