Musikläge

När ett samtal eller ett möte börjar optimerar mikrofonen talljudet som standard. För att optimera för musik, slå på musikläge.

Under ett samtal eller ett möte klickar du på rullgardisten i Ljud avTystoch väljer sedan Musik-läge under Webex smarta ljud.

För att ställa in detta som standard för alla dina samtal och möten måste du aktivera musikläget i ljudinställningarna.

Du får en notering i Ljud av Tystoch du får veta att musikläget är på och du är redo att börja spela upp.