Tryb muzyki

Po rozpoczęciu połączenia lub spotkania mikrofon domyślnie optymalizuje dźwięk pod kątem mowy. Aby zoptymalizować muzykę, włącz tryb muzyki.

Podczas połączenia lub spotkania kliknij listę rozwijaną w obszarze Wycisz , a następnie wybierz pozycję Tryb muzyki w Wyciszobszarze Webex smart audio.

Aby ustawić tę opcję jako domyślną dla wszystkich połączeń i spotkań, włącz tryb muzyczny w ustawieniachdźwięku.

Zobaczysz nutę muzyczną w Wycisz Wycisz, informując Cię, że tryb muzyczny jest włączony i jesteś gotowy do rocka.