Music mode

Po rozpoczęciu połączenia lub spotkania mikrofon domyślnie optymalizuje dźwięk dla mowy. Aby zoptymalizować muzykę, włącz tryb muzyczny.

Podczas połączenia lub spotkania kliknij listę rozwijaną WyciszMute a następnie wybierz tryb muzyki w obszarze inteligentnego audio Webex.

Aby ustawić ten tryb jako domyślny dla wszystkich połączeń i spotkań, włącz tryb muzyczny w ustawieniach audio.

Zobaczysz notatkę muzyczną w wyciszeniuMute, informując, że tryb muzyczny jest włączony i jesteś gotowy do rocka.