Režim muzike

Kada poziv ili sastanak počnu, mikrofon podrazumevano optimizuje zvuk za govor. Uključite muzički režim da biste optimizovali muziku.

Tokom poziva ili sastanka kliknite na padajuću kašu u opciji "Priguši ton", Isključi zvuk a zatim izaberite stavku Muzički režim u okviru Webex pametnog zvuka.

Da biste ovo postavili kao podrazumevanu vrednost za sve pozive i sastanke, uključite muzički režim u audio postavkama.

Videćete muzičku notu u " Mute" Isključi zvuk- da vas obavesti da je muzički mod u redu i da ste spremni za rok.