Music mode

Keď sa začne hovor alebo schôdza, mikrofón predvolene optimalizuje zvuk pre reč. Ak chcete optimalizovať hudbu, zapnite režim hudby.

Počas hovoru alebo stretnutia kliknite na rozbaľovaciu ponuku StlmiťMute a potom vyberte Režim hudby pod Inteligentné audio Webex.

Ak chcete toto nastavenie nastaviť ako predvolené pre všetky vaše hovory a stretnutia, zapnite režim hudby v nastaveniach zvuku.

Uvidíte hudobnú notu StlmiťMute, ktorá vám oznámi, že hudobný režim je zapnutý a ste pripravení začať hrať.