Music mode

Kun puhelu tai kokous alkaa, mikrofoni optimoi äänen oletusarvoisesti puhetta varten. Optimoi musiikkia ottamalla musiikkitila käyttöön.

Napsauta puhelun tai kokouksen aikana avattavaa valikkoa MykistäMute ja valitse sitten Musiikkitila alla Webex älykäs ääni.

Jos haluat asettaa tämän oletusasetukseksi kaikille puheluille ja kokouksille, ota musiikkitila käyttöön ääniasetuksistasi.

Näet nuotin sisällä MykistäMute, ilmoittaen, että musiikkitila on päällä ja olet valmis rokkaamaan.