Когато започне среща или уебинар, микрофонът по подразбиране оптимизира аудиото за реч. За да оптимизирате за музика, включете Музикален режим.


 

Музикалният режим работи по подразбиране с качество на адиото в целия диапазон. Когато този превключвател е деактивиран, Музикален режим възпроизвежда с точност до свръхшироколентово аудио.

Администраторите, които се нуждаят от аудио с по-високо качество за Музикален режим, могат да поискат функцията да бъде включена за сайта им.

1

За среща, щракнете върху Покажи лентата на менюто > Среща > Настройки за срещата.

2

За уебинар, щракнете върху Покажи лентата на менюто > Уебинар > Настройки за уебинара.

3

В раздела Аудио превъртете до Webex смарт аудио и изберете Музикален режим.


 

Ако Премахване на шума е включено, ще се изключи, когато включите Музикален режим.

След като включите Музикален режим, се показва музикална нота до бутона Без звук .