När ett möte eller webbseminarium startar optimeras ljudet för tal som standard med mikrofonen. Aktivera musikläget om du vill optimera för musik.


 

Musikläget kodar som standard ljudkvalitet med fullt band. När det här reglaget är inaktiverat använder musikläget upp till Superwideband-ljudåtergivning.

Administratörer som kräver lägre ljudkvalitet i musikläget kan begära att funktionsreglaget inaktiveras på webbplatsen.

1

För ett möte klickar du på Visa menyraden > Möte > Mötesinställningar.

2

För ett webbseminarium klickar du på Visa menyraden > Webbseminarium > Webbseminarieinställningar.

3

I avsnittet Ljud bläddrar du till Webex smartljud och väljer Musikläge.


 

Om Brusreducering är aktiverad stängs den av när du aktiverar musikläget.

När du har aktiverat Musikläge visas en musiknot bredvid knappen Ljud av.