Když začne schůzka nebo webinář, mikrofon ve výchozím nastavení optimalizuje zvuk pro řeč. Chcete-li optimalizovat zvuk pro hudbu, zapněte režim Hudba.


 

Pro režim hudby je ve výchozím nastavení použito kódování s úplnou šířkou pásma. Pokud je tento přepínač zakázán, režim Hudba funguje až do kvality extraširokopásmového připojení.

Správci, kteří pro režim Hudba vyžadují vyšší kvalitu zvuku, mohou pro svůj web požádat o zapnutí této funkce.

1

V případě schůzky klikněte na možnosti Zobrazit panel nabídek > Schůzka > Nastavení schůzky.

2

V případě webináře klikněte na možnosti Zobrazit panel nabídek > Webinář > Nastavení webináře.

3

V části Zvuk přejděte na možnost Chytrý zvuk Webex a vyberte možnost Režim Hudba.


 

Pokud je možnost Odebrání hluku zapnutá, při zapnutí možnosti Režim Hudba se vypne.

Po zapnutí možnosti Režim Hudba se vedle tlačítka Ztlumit zobrazí hudební nota .