Keď sa začne schôdza alebo webinár, mikrofón predvolene optimalizuje zvuk pre reč. Ak chcete optimalizovať pre hudbu, zapnite Režim hudby.


 

Režim hudby predvolene je kódovanie v kvalite Fullband audio. Ak je tento prepínač vypnutý, Režim hudby funguje až po Superwideband audio vernosť.

Správcovia, ktorí vyžadujú použitie zvuku nižšej kvality Režim hudby môžu požiadať o deaktiváciu prepínača funkcií pre ich stránky.

1

Pre stretnutie kliknite Zobraziť panel s ponukami > Stretnutie > Nastavenia schôdze.

2

Pre webinár kliknite Zobraziť panel s ponukami > Webinár > Nastavenia webinára.

3

V Zvuk sekciu, prejdite na Inteligentné audio Webex a vyberte Režim hudby.


 

Ak Odstránenie hluku je zapnutý, po zapnutí sa vypne Režim hudby.

Po zapnutí Režim hudby, vedľa sa zobrazí nota Stlmiť tlačidlo.