Kada započne sastanak ili webinar, mikrofon prema zadanim postavkama optimizira zvuk za govor. Želite li ga optimizirati za glazbu, uključite Način rada za glazbu.


 

Način rada za glazbu po zadanim postavkama kodira kvalitetu zvuka u svim pojasima. Ako je ovaj prekidača onemogućen, Način rada za glazbu djeluje na iznimno širokopojasnoj kvaliteti zvuka.

Administratori koji zahtijevaju manje kvalitetan zvuk za Način rada za glazbu mogu zatražiti onemogućavanje tog prekidača za svoje web-mjesto.

1

Za sastanak kliknite Prikaži traku izbornika > Sastanak > Postavke sastanka.

2

Za webinar kliknite Prikaži traku izbornika > Webinar > Postavke webinara.

3

U odjeljku Zvuk prijeđite na Webex pametni zvuk i odaberite Način rada za glazbu.


 

Ako je uključena opcija Uklanjanje buke, isključit će se kad uključite Način rada za glazbu.

Nakon što uključite Način rada za glazbu, pored gumba Utišaj prikazat će se glazbena nota .