Når et møte eller webinar begynner, optimaliserer mikrofonen lyd for tale som standard. Hvis du vil optimere for musikk, aktiverer du Musikkmodus.

Administratorer som krever lyd av høyere kvalitet for musikkmodus, kan be om at funksjonsbryteren aktiveres for området.

1

For et møte klikker du Vis menylinje > møteinnstillinger > møte.

2

For et webinar klikker du på Vis menylinje > webinar > webinarinnstillinger.

3

I Lyd-delen blar du til Webex smartlyd og velger Musikkmodus.


 

Hvis Støyfjerning er slått på, slås den av når du slår på musikkmodus.

Når du har aktivert musikkmodus, vises et musikknotat ved siden av Demp -knappen .