Kada počne sastanak ili vebinar, mikrofon podrazumevano optimizuje zvuk za govor. Da biste optimizovali za muziku, uključite režim muzike.


 

Po podrazumevanom podešavanju, režim muzike kodira na kvalitet zvuka punog opsega. Kada je ovaj preklopnik onemogućen, režim muzike može da reprodukuje zvuk do čak superširokog opsega.

Administratori koji zahtevaju zvuk slabijeg kvaliteta za režim muzike mogu da zatraže da preklopnik funkcije bude onemogućen za njihovu lokaciju.

1

Za sastanak, kliknite na opciju Prikaži traku menija > Sastanak > Podešavanja sastanka.

2

Za vebinar, kliknite na opciju Prikaži traku menija > Vebinar > Podešavanja vebinara.

3

U odeljku Audio pomerite se do opcije Webex pametni zvuk i izaberite Režim muzike.


 

Ako je uključena opcija Uklanjanje šuma, ona se isključuje kada uključite Režim muzike.

Kada uključite Režim muzike, pored dugmeta Isključi zvuk prikazuje se muzička nota.