Kada sastanak ili vebinar počnu, mikrofon podrazumevano optimizuje zvuk za govor. Da biste optimizovali muziku, uključite muzički režim.

Administratori koji zahtevaju kvalitetniji zvuk za muzički režim mogu da zahtevaju da se uključi preklopnik funkcije za njihovu lokaciju.

1

Za sastanak kliknite na dugme Prikaži traku sa menijima > postavke > sastanka.

2

Za vebinar kliknite na dugme Prikaži traku sa menijima > Webinar > Webinar postavke.

3

U odeljku Audio pomerite se do Webex pametnog zvuka i izaberite muzički režim.


 

Ako je uklanjanje buke uključeno, isključuje se kada uključite muzički režim.

Kada uključite muzički režim , poreddugmeta "Priguši ton " prikazuje se muzička nota .