Når et møde eller et webinar begynder, optimerer mikrofonen lyd til tale som standard. For at optimere til musik skal du slå Musiktilstand til.


 

Musiktilstand bruger som standard kodning af fuldbåndslyd. Når denne til/fra-funktion er deaktiveret, fungerer musiktilstand med en lydgengivelse svarende til superbredbånd.

Administratorer, der kræver lyd af lavere kvalitet for musiktilstand, kan anmode om, at funktionen deaktiveres for deres websted.

1

For et møde skal du klikke på Vis menulinje > Møde > Mødeindstillinger.

2

For et webinar skal du klikke på Vis menulinje > Webinar > Webinarindstillinger.

3

I sektionen Lyd skal du rulle til Webex Smart-lyd og vælge Musiktilstand.


 

Hvis Fjernelse af støj er slået til, slukkes den, når du slår Musiktilstand til.

Når du slår Musiktilstand til, vises en musiknode ved siden af knappen Slå lyd fra.