Когато синхронизирате потребители и групи от вашата Active Directory към Webex с Cisco Directory Connector , можете да видите тези групи и техните членове директно в Control Hub.

Има два различни типа групи в Active Directory:

  • Групи за сигурност – използвани за присвояване на разрешения на споделени ресурси.
  • Групи за разпространение—използва се за създаване на списъци за разпространение на имейли.


 
Въпреки че можете да синхронизирате както групи за защита, така и групи за разпространение към Control Hub, можете да прилагате шаблони за настройки, политики и функции само към групи за защита. Групите за разпространение са предназначени за използване при изпращане на масови комуникации.

От изглед на клиента вhttps://admin.webex.com , отидете на Потребители и щракнете Групи .