Podczas synchronizowania użytkowników i grup z Active Directory do usługi Webex za pomocą Cisco Directory Connector , możesz wyświetlić te grupy i ich członków bezpośrednio w Control Hub.

W Active Directory istnieją dwa różne typy grup:

  • Grupy zabezpieczeń — używane do przypisywania uprawnień do udostępnionych zasobów.
  • Grupy dystrybucyjne — używane do tworzenia list dystrybucyjnych poczty e-mail.

 
Chociaż możesz synchronizować zarówno grupy zabezpieczeń, jak i grupy dystrybucyjne z Control Hub, możesz zastosować szablony ustawień, zasady i funkcje tylko do grup zabezpieczeń. Grupy dystrybucyjne są przeznaczone do użytku podczas wysyłania wiadomości masowych.

Z widoku klienta whttps://admin.webex.com , przejdź do Użytkownicy i kliknij Grupy .