כאשר אתה מסנכרן משתמשים וקבוצות מה- נוכחות פעילה שלך ל- Webex עם Cisco Directory Connector , תוכל להציג את הקבוצות הללו ואת החברים שלהן ישירות ב-Control Hub.

ישנם שני סוגים שונים של קבוצות ב- נוכחות פעילה:

  • קבוצות אבטחה - משמשות להקצאת הרשאות למשאבים משותפים.
  • קבוצות תפוצה - משמשות ליצירת רשימות תפוצה בדוא"ל.

 
בעוד שאתה יכול לסנכרן גם קבוצות אבטחה וגם קבוצות הפצה ל-Control Hub, אתה יכול להחיל תבניות הגדרות, מדיניות ותכונות על קבוצות אבטחה בלבד. קבוצות הפצה מיועדות לשימוש בעת שליחת תקשורת המונים.

ממבט הלקוח פנימהhttps://admin.webex.com , עבור אל משתמשים ולחץ קבוצות .

תוכל גם להחיל את המדיניות הבאה על קבוצות אבטחה ספציפיות: