Wanneer u gebruikers en groepen synchroniseert vanuit uw Active Directory naar Webex met Cisco Directoryconnector , kunt u deze groepen en hun leden rechtstreeks in Control Hub bekijken.

Er zijn twee verschillende typen groepen in Active Directory:

  • Beveiligingsgroepen: worden gebruikt om machtigingen toe te wijzen aan gedeelde resources.
  • Distributiegroepen: worden gebruikt om e-maildistributielijsten te maken.

 
Hoewel u zowel beveiligingsgroepen als distributiegroepen kunt synchroniseren met Control Hub, kunt u instellingensjablonen, -beleid en -functies alleen toepassen op beveiligingsgroepen. Distributiegroepen zijn bedoeld voor gebruik bij het verzenden van massacommunicatie.

Vanuit de klantweergave inhttps://admin.webex.com , ga naar Gebruikers en klik op Groepen .