Kada sinhronizujete korisnike i grupe iz Active Directory grupe Webex liniju Cisco konektorom direktorijuma, te grupe i njihove članove možete da vidite direktno u kontrolnom čvorištu.

Postoje dve različite vrste grupa u Active Directory:

  • Bezbednosne grupe — koriste se za dodeljivanje dozvola deljenim resursima.
  • Grupe distribucije – koriste se za kreiranje lista distribucije e-pošte.

 
Iako možete da sinhronizujete i bezbednosne grupe i grupe distribucije sa platformom Control Hub, šablone podešavanja, smernice i funkcije možete da primenite samo na bezbednosne grupe. Grupe distribucije su namenjene za upotrebu prilikom slanja masovne komunikacije.

Iz prikaza klijenta u aplikaciji https://admin.webex.comIzaberite stavku Korisnici i izaberite stavku Grupe.