När du synkroniserar användare och grupper från din Active Directory till Webex med Cisco Directory Connector , kan du visa dessa grupper och deras medlemmar direkt i Control Hub.

Det finns två olika typer av grupper i Active Directory:

  • Säkerhetsgrupper – används för att tilldela behörigheter till delade resurser.
  • Distributionsgrupper – används för att skapa e-postdistributionslistor.

 
Du kan synkronisera både säkerhetsgrupper och distributionsgrupper till Control Hub, men du kan tillämpa inställningsmallar, principer och funktioner endast på säkerhetsgrupper. Distributionsgrupper är avsedda att användas vid sändning av masskommunikation.

Från kundvyn inhttps://admin.webex.com , gå till Användare och klicka Grupper .