Når du synkroniserer brukere og grupper fra Active Directory til Webex med Cisco-registerkobling , kan du vise disse gruppene og medlemmene direkte i Control Hub.

Det finnes to forskjellige typer grupper i Active Directory:

  • Sikkerhetsgrupper – brukes til å tilordne tillatelser til delte ressurser.
  • Distribusjonsgrupper – brukes til å opprette e-distribusjonslister.

 
Du kan synkronisere både sikkerhetsgrupper og distribusjonsgrupper til Control Hub, men du kan bare bruke innstillingsmaler, policyer og funksjoner på sikkerhetsgrupper. Distribusjonsgrupper er beregnet for bruk ved sending av massekommunikasjon.

Gå til Brukerehttps://admin.webex.com i kundevisningen i og klikk på Grupper.