Jabber Team Съобщения — Тази статия описва функции, които се отнасят само за Jabber Team Messaging.

Задръжте курсора на курсора на курсора върху съобщението и кликнете върху флага . Ще видите син флаг до снимката на профила на човека, както и вдясно от съобщението.

Можете да видите съобщенията, които сте сигнализирали, като ги филтрирате в раздела Чатове.

Кликнете върху флага отново в съобщението, за да го премахнете, или можете да почистите филтъра си Flags, като щракнете върху флага до съобщенията.

Докоснете и задръжте съобщението и изберете Флаг .

Можете да видите съобщенията, които сте сигнализирали, като ги филтрирате в раздела Чатове.

За да премахнете флага от съобщение, докоснете и задръжте съобщението отново и изберете Unflag .